Nabídka
Kurzy

Volné dny pro žáky školy

Ředitelka ZŠ a MŠ Kněžice vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 z organizačně-technických důvodů volno pro žáky základní školy.

Pro žáky prvního stupně bude v případě dostatečného zájmu zajištěn provoz školní družiny.

 

 

Petr Admin

 

 

Petr Admin

 

V Kněžicích dne 17. dubna 2018

Č.j. 39/2018/ZSKn

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Kněžice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ a MŠ Kněžice od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

25/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

26/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

27/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

28/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

29/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

30/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

31/2018/ZSKn            přijat/přijata

32/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

33/2018/ZSKn            přijat/přijata                            

34/2018/ZSKn            přijat/přijata                                        

35/2018/ZSKn            přijat/přijata

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb.,  školského zákona  a v souladu s § 81 a dalších, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 587 33 Jihlava, Žižkova 57 – odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Kněžice do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí:                                      

18. dubna 2018                                                                                 Mgr. Jana Kružíková

                                                                                                            ředitelka školy

 

Petr Admin

___________________________________________________________

Týdenní plán

Po     16.4.  

Přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo

Út      17.4.

Testování PISA - žáci ročník 2002

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 15:00 -  17.30

St      18.4.

 

Čt      19.4.

Testování PISA (náhradní termín)

Pá     20.4.

Aktivity ke Dni Země

__________________________________________________________________

 

 

Petr Admin

___________________________________________________________

Týdenní plán

Po     23.4.

 

Út      24.4.

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, 3. - 7. třída

St      25.4.

 

Čt      26.4.

 

Pá     27.4.

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Petr Admin

Ikona Rozpočet školy na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-20

Petr Admin