Nabídka
Kurzy

Oznámení

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kněžice vyhlašuje  v souladu se zněním § 36, 37 a 46 zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání.

 

Zápis se koná v úterý 2. dubna 2019 od 15.00 do 17.30 hodin v budově základní školy.

 

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

 

1. Povinnost zahájit ve školním roce 2019/2020 školní docházku se týká 

    všech dětí, které do 31.8.2019 dosáhnou věku 6 let a dosud školu

    nenavštěvují (s odklady).

2. Do prvního ročníku je možné přijmout 30 žáků.

3. Podle ustanovení školského zákona jsou k povinné školní docházce

    přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu

    spádové školy, tj. obec Kněžice.

4. Zápis má dvě části, které probíhají současně:

    a) část formální – podání žádosti o přijetí  k povinné školní docházce,

        kterou podává zákonný zástupce žáka + vydání rozhodnutí o přijetí

    b) část motivační – zahrnuje neformální aktivity a úkoly zaměřené na

        orientační zjištění dosažených znalostí a dovedností dítěte a jeho

        školní připravenosti, probíhá hravou formou pod vedením učitelek na

        3-5 stanovištích v učebnách 1. stupně, dítě se nemusí motivační části

        zápisu zúčastnit 

5. Hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí – následující den

    po dni konání zápisu na webových stránkách školy, vývěsce školy a

    nástěnce v budově mateřské školy Kněžice.

 

 

                                                                                     Mgr. Jana Kružíková,

                                                                                     ředitelka školy

Petr Admin

Petr Admin

___________________________________________________________

Týdenní plán

Po     18.3.

 

Út      19.3.

Matematický oříšek, Třebíč, 5. třída (J. Schwedler), pracovní porada 14.00

St      20.3.

VIDA! science centrum Brno, 6.-9. třída

Čt      21.3.

Prevence dětských úrazů - beseda, 3. třída

Pá     22.3.

 

 

__________________________________________________________________

 

 

Petr Admin

___________________________________________________________

Týdenní plán

Po      25.3.

 

Út       26.3.

 

St       27.3.

 

Čt       28.3.

 

Pá      29.3.

+ 30.3. přírodovědný kroužek, Baliny  (J. Zeťková)

____________________________________________________________________________ 

 

 

Petr Admin

Ikona Rozpočet školy 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

Petr Admin