Nabídka
Kurzy

Oznámení

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kněžice vyhlašuje  v souladu se zněním

§ 36, 37 a 46 zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání.

 

Zápis se koná v úterý 17. dubna 2018 od 15.00 do 17.30 hodin v budově základní školy.

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

 

1. Povinnost zahájit ve školním roce 2018/2019 školní docházku se týká všech dětí,

    které do 31.8.2018 dosáhnou věku 6 let a dosud školu nenavštěvují (s odklady).

2. Do prvního ročníku je možné přijmout 30 žáků.

3. Podle ustanovení školského zákona jsou k povinné školní docházce přednostně

    přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy,

    tj. obec Kněžice.

4. Zápis má dvě části, které probíhají současně:

    a) část formální – podání žádosti o přijetí  k povinné školní docházce, kterou podává

        zákonný zástupce žáka + vydání rozhodnutí o přijetí

    b) část motivační – zahrnuje neformální aktivity a úkoly zaměřené na orientační

        zjištění dosažených znalostí a dovedností dítěte a jeho školní připravenosti,

        probíhá hravou formou pod vedením učitelek na 3-5 stanovištích v učebnách

       1. stupně, dítě se nemusí motivační části zápisu zúčastnit 

5. Hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí – následující den po dni

    konání zápisu na webových stránkách školy, vývěsce školy a nástěnce v budově

    mateřské školy Kněžice.

 

                                                                                     Mgr. Jana Kružíková,

                                                                                     ředitelka školy

 

 

Petr Admin

___________________________________________________________

Týdenní plán

Po     19.3.  

 

Út      20.3.

 

St      21.3.

 

Čt      22.3.

 

Pá     23.3.

 

__________________________________________________________________

 

 

Petr Admin

___________________________________________________________

Týdenní plán

Po     26.3.

 

Út      27.3.

Seminář "Spisová služba a archivnictví" (J. Kružíková)

St      28.3.

První pomoc do škol - VIII, třída (8.00 - 10.40)

Čt      29.3.

Velikonoční prázdniny

Pá     30.3.

Státní svátek - Velký pátek

____________________________________________________________________________ 

 

 

Petr Admin

Ikona Rozpočet školy na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-20

Petr Admin