Sestrojili jsme čtvrtý nejlepší jeřáb!

Jde o společný projekt Kraje Vysočina a společnosti Bosch Diesel s.r.o., který se snaží na základních školách prostřednictvím stavebnic Merkur podpořit výuku technických předmětů a zvýšit zručnost a tvořivost žáků.

Kromě tvorby metodiky, na které se v týmu učitelů z dalších škol podílel

Mgr. Jan Schwedler, byla součástí projektu také soutěž „Stavíme z Merkuru“.

Do prvního ročníku se přihlásilo čtrnáct žákovských družstev.

Zadání bylo pro všechny stejné – zkonstruovat z jedné stavebnice Merkur 8 funkční jeřáb podle propozic soutěže:

Stroj bude poháněn motorem, na vzdálenost 2 metry převeze břemeno o hmotnosti 100 gramů zvednuté ve směru jízdy do výšky minimálně 20 cm od plochy jízdní dráhy, v cíli obsluha rameno otočí o 90 stupňů  a břemeno složí na boku jeřábu ve vzdálenosti 20 cm od osy otáčení ramene jeřábu. Jeřáb se nesmí převážit. 

Týmy si stavbu stroje natrénovaly dopředu a mohly si vytvořit i manuál s návodem. Z této práce byla připravena také soutěžní prezentace.

Časový limit byl tři hodiny.

Členy úspěšné reprezentace naší školy byli:

Luboš Kuchyňa (9. třída), Vít Kolář a Miroslav Votínský (oba 7. třída),

a protože podmínkou byla účast alespoň jedné dívky, trojici kluků doplnila Martina Březnová (6. třída).

 

Petr Admin

Petr Admin