Projekt "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost" realizovala kromě školy v Třebíči také Střední škola obchodu a služeb Jihlava. Zde byly kroužky zaměřeny na technickou oblast.

Členové přírodovědného kroužku se v rámci tohoto projektu rozhodli zmapovat mlýny, které kdysi fungovaly na řece Brtnici. Absolvovali na kole několik tras - k prameni Brtničky, ke Zlatomlýnu, do Brtnice, k Rokštejnu, vytvořili mapu, hledali informace v literatuře i od pamětníků.

Výsledkem byla prezentace, se kterou se zúčastnili soutěže "TERČ" (soutěž pro zvídavé žáky základních škol - úsporné Technologie, Energie, Region, Čisté prostředí), ve které obsadili 4. místo.

11.6.2014 ještě proběhla Celokrajská přehlídka badatelské, konstrukční a řemeslné tvorby mladých, kde svoji práci rovněž úspěšně prezentovali, jak dokazují fotografie.

Petr Admin

Petr Admin