NABÍDKA KROUŽKŮ 2016/2017

 

Název kroužku Den, hodina Pro třídu   Vedoucí kroužku

 

Atletický
 

Út  12.40 - 13.25    4. - 5.   R. Tománková

 

Angličtina hrou
 

St  7.15 - 7.45

   2.   P. Tomková

 

Angličtina hravě
 

od 2. pololetí    1.   V. Honsová

 

Kytara I. (začátečníci)

 

Po 12.45 - 13.30    3. - 4.   J. Kružíková

 

Kytara II. (mírně pokročilí)

 

Po 13.45 - 14.30    6. - 7.   J. Kružíková

 

Kytara III. (pokročilí)

 

Pá 12.50 - 13.35

 

   7. - 8.   J. Kružíková

 

Technický kroužek

 

St  13.45 - 15.00

 

   7. - 9.   A. Lang

 

Přírodovědný kroužek

 

Pátek    7.   J. Zeťková
  čas vždy podle domluvy    

 

Multimediální - šk. časopis

 

 

Pá  od 12.45

 

  7. - 8.

 

  J. Děchtěrenková

 

 

Seminář Čj

 

St 7.00 - 7.45    9.   J. Děchtěrenková

 

Seminář M

 

Po 14.45

   9.   J. Schwedler

 

Náboženství

 

Út  11.45 - 12.30    1. - 2.   L. Krčálová

 

Náboženství

 

Út  12.40 - 13.25    3. - 6.   L. Krčálová

 

Náboženství

 

Út  13.45 - 14.30    7. - 9.   L. Krčálová

 

Reedukace SPU

 

individuálně podle dohody

 

   2. - 5.

 

  J. Uhrová

 

 

V rámci školní družiny pracuje kroužek výtvarný, kroužek dovedných rukou

a sportovní (Pá 13.30 - 14.30).

 

Poplatek za kroužek (s výjimkou náboženství a kroužků v ŠD) je 150,- Kč na jedno pololetí.

 

Přihláška do kroužku je závazná, nepřítomnost je potřeba omluvit (telefonicky, písemně do ŽK nebo na zvláštní papír).

 

Angličtina hravě pro 1. třídu zahájí činnost až od druhého pololetí.

 

       
       
       

 

 

Petr Admin