NABÍDKA KROUŽKŮ 2018/2019

 

Název kroužku Den, hodina Pro třídu   Vedoucí kroužku

 

Sportovní
 

Po  12.40 - 13.25    2. - 3.   R. Tománková

 

Angličtina hrou
 

od 2. pololetí

   1.   P. Tomková

 

Angličtina hravě
 

Út  7.10 - 7.45    2.   V. Honsová

 

Kytara I. (mírně pokročilí)

 

Čt 12.45 - 13.30    4.   J. Kružíková

 

Kytara II. (pokročilí)

 

St 12.45 - 13.30    7. - 8.   J. Kružíková

 

Kytara III. (pokročilí)

 

Pá 12.45 - 13.35

 

   9.   J. Kružíková

 

Technický kroužek

 

Pá  12.45 - 14.30

 

   6. - 9.   A. Lang

 

Přírodovědný kroužek

 

Úterý (nebo pátek)    8.   J. Zeťková
  čas vždy podle domluvy    

 

Seminář Čj

 

 

St  7.00 - 7.45

 

  9.

 

  J. Děchtěrenková

 

 

Seminář M

 

Čt 7.00 - 7.45    9.   J. Schwedlerová

 

Náboženství

 

Po 11.45 - 12.30

   1. - 2.   P. V. Novák

 

Náboženství

 

Po 12.40 - 13.25    3. - 4.   P. V. Novák

 

Náboženství

 

Pá 12.40 - 13.25    5. - 8.   P. V. Novák

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

Poplatek za kroužek (s výjimkou náboženství) je 200,- Kč na jedno pololetí.

V technickém kroužku může být podle typu činnosti a výrobku vybírán také příspěvek na materiál.

 

Přihláška do kroužku je závazná, nepřítomnost je potřeba omluvit (telefonicky, písemně do ŽK nebo na zvláštní papír).

 

Angličtina hrou pro 1. třídu zahájí činnost až od druhého pololetí.

 

Nepravidelně budou během roku pořádány tematicky zaměřené rukodělné dílničky (M. Honsová, J. Uhrová).

 

       
       
       

 

 

Petr Admin