Upozornění pro všechny strávníky

Strávníky, kteří platí stravné prostřednictvím bankovního převodu, upozorňujeme na nutnost zrušit na období letních prázdnin (červenec, srpen) trvalý příkaz k úhradě.

První platbu na příští školní rok provedete až na začátku měsíce září 2020.

Petr Admin

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky MŠ ve školní jídelně Kněžice

Věková kategorie do 6 let - cena stravného od 1.9.2020:

- dopolední svačina 9 Kč    
- oběd 22 Kč
- odpolední svačina 9 Kč
- svačina + oběd 31 Kč
- oběd + dvě svačiny 40 Kč
 
Věková kategorie nad 6 let - cena stravného od 1.9.2020:
- dopolední svačina 9 Kč
- oběd 25 Kč
- odpolední svačina 9 Kč
- svačina + oběd 34 Kč
- oběd + dvě svačina 43 Kč
 
V případě nemoci dítěte je cena oběda 65 Kč. Tato cena se netýká prvního dne nemoci. 
Obědy je nutné odhlásit do 6.30 osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle
568 885 601.
V případě včas neodhlášené stravy lze oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11.30 do 13.00 hod. 
Neodhlášená a včas nevyzvednutá strava propadá.
 

Informace pro strávníky ZŠ ve školní jídelně Kněžice 

Cena stravného od 1.9.2020: 
věková kategorie 7-10 let       25 Kč  (od druhého dne nemoci 65 Kč) 
věková kategorie 11-14 let     27 Kč  (od druhého dne nemoci 65 Kč) 
věková kategorie 15 a více    29 Kč (od druhého dne nemoci 65 Kč)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku), ve kterém daného věku dosahují.
 
zaměstnanci školy 40 Kč (od prvního dne nemoci 65 Kč) 
                                        - příspěvek FKSP na 1 oběd je 20 Kč
Bývalí zaměstnanci školy 52 Kč.
 

Cizí strávníci 65 Kč.

 
Obědy je nutné odhlásit do 14 hod. předchozího dne osobně ve školní jídelně nebo 
telefonicky na čísle 568 885 601. V pondělí je možné oběd odhlásit ještě ráno do 6.15.
V případě včas neodhlášené stravy lze oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11.30 do 13.00 hodin.
Neodhlášená a včas nevyzvednutá strava propadá. 
 

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí: Ferdová Marie 
Kuchařky:    Slabá Jana
                   Šíšová Věra
                   Šebková Ludmila
                  

 

Petr Admin