Upozornění pro všechny strávníky

Strávníky, kteří platí stravné prostřednictvím bankovního převodu, upozorňujeme na nutnost zrušit na období letních prázdnin (červenec, srpen) trvalý příkaz k úhradě.

První platbu na příští školní rok provedete až na začátku měsíce září 2020.

Petr Admin

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky MŠ ve školní jídelně Kněžice 

Věková kategorie 3-6 let - cena stravného:

- dopolední svačina 9 Kč    
- oběd 15 Kč
- odpolední svačina 9 Kč
- svačina + oběd 24 Kč
- oběd + dvě svačiny 33 Kč
V případě nemoci dítěte je cena oběda 55 Kč. Tato cena se netýká prvního dne nemoci. 
Obědy je nutné odhlásit do 14 hod. předchozího dne osobně ve školní jídelně nebo 
telefonicky na čísle 568 885 601. V pondělí je možné oběd odhlásit ještě ráno do 6.15.
V případě včas neodhlášené stravy lze oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11.30 do 13.00 hod. 
Neodhlášená a včas nevyzvednutá strava propadá.
 

Informace pro strávníky ZŠ ve školní jídelně Kněžice 

Cena stravného: 
věková kategorie 7-10 let      20 Kč  (od druhého dne nemoci 55 Kč) 
věková kategorie 11-14 let     22 Kč  (od druhého dne nemoci 55 Kč) 
věková kategorie 15 a více    22 Kč (od druhého dne nemoci 55 Kč)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku), ve kterém daného věku dosahují.
 
zaměstnanci školy 33 Kč (od prvního dne nemoci 55 Kč) 
                                        - příspěvek FKSP na 1 oběd je 13 Kč
Bývalí zaměstnanci školy 45 Kč.
 

Cizí strávníci 55 Kč.

 
Obědy je nutné odhlásit do 14 hod. předchozího dne osobně ve školní jídelně nebo 
telefonicky na čísle 568 885 601. V pondělí je možné oběd odhlásit ještě ráno do 6.15.
V případě včas neodhlášené stravy lze oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11.30 do 13.00hod. 
Neodhlášená a včas nevyzvednutá strava propadá. 
 

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí: Ferdová Marie 
Kuchařky:    Slabá Jana
                   Šíšová Věra
                   Šebková Ludmila
                  

 

Petr Admin