Projekt "Škola pro všechny" (CZ.1.07/1.4.00/21.3062)

v projektu EU Peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

Tento projekt na naší škole probíhal od 1.9.2011 do 28.2.2014.

 

Bylo do něj zapojeno devět pedagogických pracovníků a během tohoto období vytvořili a odučili celkem 444 výukových materiálů určených pro první i druhý stupeň základní školy, a to ve třech klíčových oblastech

 

  • II/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků

             anglický jazyk

  • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

             český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika

  • V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

             přírodověda, vlastivěda

 

a absolvovali další vzdělávání v oblastech

 

  • I/3   Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • II/4  Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR (Aj)
  • III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií

            

 

Finanční prostředky získané dotací byly použity na inovaci zastaralého vybavení počítačové učebny a pořízení další interaktivní tabule.

 

 

 

Petr Admin