SRPŠ

 

Klub rodičů (dříve Sdružení rodičů) při ZŠ a MŠ Kněžice ukončil ke dni 30.6.2016 svoji činnost z důvodu změny legislativy a tím nutnosti přetransponování "sdružení" na "spolek" (= nové stanovy, IČ, běžný účet, výbor,...)

Zůstatek finanční hotovosti byl předán ředitelce školy a byl použit na nákup vybavení školy (sedací nábytek do chodeb, tělocvičné náčiní) a školní družiny a odměn pro děti do různých školních soutěží.

Veškerá dokumentace Klubu rodičů je uložena v ředitelně školy.

 

Děkujeme všem členkám a členům Klubu rodičů, zejména výboru a třídním důvěrníkům za jejich práci pro děti a pomoc a podporu škole při organizování různých akcí.

 

 

Využití finanční hotovosti

Celková částka předaná vedení školy činila      74.303,- Kč, z prostředků bylo zakoupeno:

1. sedací taburety na chodby školy                 52.550,-

2. televize do školní družiny                            15.317,-

3. DVD přehrávač do školní družiny                   1.530,-

4. úhrada přepravy na zimní sportovní den          1.820,-

5. doprava na florbalovou soutěž                          864,-

6. knižní a drobné odměny pro žáky                  2.222,-

    (šk. rok 2016/17)

 

 

 

 

 

Petr Admin