Hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020

Způsob hodnocení výsledků žáků škola nastaví na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., která ruší platnost ustanovení školního řádu.

 

Dle vyhlášky hodnocení vychází

a) z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně

    docházet do školy (tj. do 10. března 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

c) podpůrně z podkladů při vzdělávacích aktivitách při dobrovolné docházce

    (tj. po 25. květnu 2020)

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí.

 

 

Podrobnější informace o způsobu hodnocení za druhé pololetí 2019/20 jsou uvedeny v níže vloženém souboru.

 

28.5.2020

 

Petr Admin

Ikona Informace o způsobu hodnocení za druhé pololetí 2019/20

Petr Admin