Základní informace pro 2. stupeň - konzultace od 8.6.2020

 

  • S ohledem na již  probíhající výuku žáků prvního stupně a prostorové podmínky bude škola realizovat konzultace dvakrát, případně třikrát týdně – podle uvedeného rozvrhu pro příslušnou třídu.
  • Abychom zajistili „míjení“ skupin žáků při příchodu do školy a o přestávkách, budou hodiny pro druhý stupeň šedesátiminutové, přestávky desetiminutové.
  • Konzultace se budou týkat profilových předmětů – Čj, M, Aj a podle potřeby Př, Nj, Ch.
  • Docházka je dobrovolná, nicméně doporučujeme, aby se děti konzultačních hodin zúčastnily (pokud samozřejmě nespadají ony samy, nebo někdo z rodiny do rizikové kategorie). Uzavřeme tím výuku na dálku, vyučující zjistí, jak na tom žáci jsou, co bude třeba znovu důkladněji vysvětlit, děti budou mít možnost se zeptat na učivo, které jim dělalo problémy. Nechceme toto všechno nechávat až na září,  protože po dvouměsíčních letních prázdninách si žáci už spoustu věcí nevybaví.
  • Žáci, kteří se na konzultace nepřihlásí, nadále pokračují obvyklým způsobem v domácí výuce (zadávání úkolů ve středu mailem a na webu školy).

 

Režim konzultací:

1. informujte třídního učitele (mailem) – do pátku 5. června, zda vaše dítě 

    bude na konzultační hodiny docházet

2. žáci budou přicházet do školy požárním schodištěm (od malého hřiště), kde si je

    vyzvedne před půl devátou (nebo po 9.30) vyučující první hodiny,

    přezouvat se nemusí

3. první den přinesou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – najdete ho na

    webu školy, níže na této stránce

4. ve třídě mít roušku nebudou, musí ji ale mít k dispozici pro případné přesuny,

    ezinfekční prostředky pro žáky zajišťuje škola

5. konec aktivit bude v 11.50, na obědy do školní jídelny žáci chodit nebudou

6. v případě potřeby – na základě dohody mezi žáky a vyučujícím – je možné

    realizovat ještě další hodiny navíc, pokud nenaruší již stanovený rozvrh

7. pokud se přihlášený žák výuky z nějakého důvodu nezúčastní, omluvte jej

    mailem, nebo telefonicky třídnímu učiteli

 

Do tohoto netradičního závěru školního roku přeji hodně sil a energie vám i vašim dětem!                                                                                                                                                                                Jana Kružíková, ředitelka školy

1.6.2020

Petr Admin

Rozvrhy konzultačních hodin pro 6. až 8. ročník

 

ROZVRH 6. třída

 

 

 

1. (8.30 – 9.30)

 

2. (9.40 – 10.40)

3. (10.50 – 11.50)

       

ÚTERÝ

 

Přírodopis

 

Český jazyk

Matematika

       

ČTVRTEK

 

Český jazyk

 

Matematika

Anglický jazyk

       

________________________________________________________________________________________

 

 

ROZVRH 7. třída

 

 

 

1. (8.30 – 9.30)

 

2. (9.40 – 10.40)

3. (10.50 – 11.50)

PONDĚLÍ

 

Matematika

 

 

Český jazyk

 

Anglický jazyk

       
       

ČTVRTEK

Přírodopis,

Německý jazyk

Český jazyk

 

Matematika

       

________________________________________________________________________________________

 

 

ROZVRH 8. třída

 

 

 

1. (8.30 – 9.30)

 

2. (9.40 – 10.40)

3. (10.50 – 11.50)

PONDĚLÍ

-----

 

 Anglický jazyk

Český jazyk

       

STŘEDA

 

Český jazyk

 

Matematika

-----

ČTVRTEK

Matematika

Přírodopis, Chemie, Německý jazyk

Přírodopis, Chemie, Německý jazyk

       

________________________________________________________________________________________

Petr Admin

Ikona Informace pro 1. stupeň
Ikona Čestné prohlášení

Petr Admin

Základní informace pro 1. stupeň k návratu do školy

 

1. PŘÍCHOD DO ŠKOLY

    Žáci budou přicházet ke škole v době od 7.45 do 7.55 a budou se shromažďovat

     na určených místech:

    

    1. třída – prostor u vchodu školy, schody, prostor pod schody

    2. třída – prostor u vchodu do tělocvičny u fotbalového hřiště (budou využívat

                   šatnu v tělocvičně)

    3. třída – na chodníku v prostoru vchodu do školní jídelny

    4. třída – v prostoru před vchodem do MŠ – komunitní školy (asfaltová plocha)

    5. třída – na malém hřišti u školy (do školy budou vstupovat požárním

                   schodištěm)

    Děti musí dodržovat odstupy a mít roušku, totéž platí pro případný doprovod!

   

     Žák bude mít každý den s sebou sáček na uložení používané roušky a

    v dalším sáčku čistou náhradní roušku, v pondělí 25.5. také přinese

    vyplněné Čestné prohlášení s datem nejdříve 23.5.!

 

     Žáky si před školou vyzvedne pedagog, odvede je do šatny a po přezutí  dále do

    třídy.

    Doprovodné osoby mají vstup do budovy školy zakázán!

 

 

2. KONEC DOPOLEDNÍ VÝUKY A STRAVOVÁNÍ V ŠJ

    1. třída, 2. třída a 5. třída - konec výuky v 11.45 - odchod domů, nebo společně v

     třídních skupinách na oběd do ŠJ.

     3. třída a 4. třída - konec výuky ve 12.00 - odchod domů, odchod do jídelny po

    12. hodině, až se z ní vrátí první skupiny.

 

 

3. VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

    Pokud si děti budete ve škole vyzvedávat, zazvoníte na ředitelnu, nebo kancelář

    školy a pověřený pracovník vám dítě přivede. Do budovy školy nevstupujte.

 

Podrobnější informace včetně rozvrhů předmětů pro 4. a 5. ročník naleznete v níže vloženém souboru.

 

20.5.2020

   

Petr Admin

Hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020

Způsob hodnocení výsledků žáků škola nastaví na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., která ruší platnost ustanovení školního řádu.

 

Dle vyhlášky hodnocení vychází

a) z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně

    docházet do školy (tj. do 10. března 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

c) podpůrně z podkladů při vzdělávacích aktivitách při dobrovolné docházce

    (tj. po 25. květnu 2020)

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí.

 

Kontrola splnění zadaných úkolů při distanční výuce - termíny odevzdání materiálů (sešitů, pracovních listů apod.)

Čtvrtek 21.5.      9. třída     Př, Ch, Nj

 

Čtvrtek 28.5.      9. třída     M, F

                            8. třída     všechny předměty

 

Čtvrtek 4.6.        6. třída     všechny předměty

 

Úterý 9.6.            7. třída     všechny předměty

 

U žáků 1. stupně si vyučující zkontrolují úkoly postupně v průběhu dobrovolné školní docházky od 25.5.2020.

 

Podrobnější informace o způsobu hodnocení za druhé pololetí 2019/20 jsou uvedeny v níže vloženém souboru.

 

28.5.2020

 

Petr Admin

Ikona Informace o způsobu hodnocení za druhé pololetí 2019/20

Petr Admin