DISTANČNÍ VÝUKA PO 25.5.2020

1. stupeň - pro žáky, kteří nenastoupili dobrovolnou školní docházku, budou

                    vyučující nadále zasílat zadání úkolů mailem. Jde jen o jednotlivce,

                    takže na webové stránky už úkoly pro 1. až 5. třídu v dalších týdnech

                    vkládat nebudeme.

2. stupeň - pro žáky 6. - 8. ročníku se prozatím systém distanční výuky nemění.

Petr Admin

Den Země, 22. dubna

je dnes už tradiční oslavou naší planety – připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás, lidí, přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat.

 

Do plnění úkolů se napříč třídami zapojilo 27 žáků, často i s celými svými rodinami.

 

Některé snímky krás okolní přírody a vašeho zapojení do úklidu a obnovy zeleně, které jste zaslali, jsou zveřejněny v galerii:                   

Petr Admin

Petr Admin

Jak to vidí rodiče

Na náš krátký „dotazník“ mapující situaci týkající se domácí výuky dětí odpovědělo 70 % rodičů. Děkujeme.

Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že způsob zadávání a množství úkolů vám i dětem vyhovuje, čas, který tráví denně učením, odpovídá jejich věku a možnostem (u těch nejmenších žáčků kolem 2 hodin, u starších maximálně 4-5 hodin), on-line procvičování využívají asi 3/4 z vás a podobně je tomu i se zadáváním dalších úkolů rodiči.

Nastavený systém tedy nebudeme měnit, přidáme pouze výuku po Skypu pro žáky druhého stupně, pokud se ve "zkušebním provozu" osvědčí.

Kdo by se chtěl seznámit s podrobnějším vyhodnocením "dotazníku", může si otevřít níže vložený soubor.

 

1.4.2020                                                                                              J. Kružíková

Petr Admin

Ikona Jak to vidí rodiče - dotazník

Petr Admin

"Výuka" po Skypu - rozvrh

 
6. třída - čtvrtek 28.5. v  11 hodin J. Schwedler
                ostatní vyučující individuálně po domluvě     
 
7. třída - středa 2075. v 10.30 hodin J. Schwedlerová (?)
               ostatní vyučující individuálně po domluvě           
 
8. třída - čtvrtek 28.5. v 10 hodin J. Schwedler
               ostatní vyučující individuálně po domluvě
 
9. třída - po obnově výuky (přípravy na PZ) individuálně
              
              
 
 
 
 

Petr Admin

Nově přidávané odkazy na interaktivní učebnice a on-line procvičování:

Vydavatelství TAKTIK (na 1. stupni používáme Prv i další učebnice) - nyní zdarma https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

_______________________________________________________________________________________

 

 
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
 
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.
 

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

__________________________________________________________________

Petr Admin