Den Země, 22. dubna

je dnes už tradiční oslavou naší planety – připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás, lidí, přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat.

 

Do plnění úkolů se napříč třídami zapojilo 27 žáků, často i s celými svými rodinami.

 

Některé snímky krás okolní přírody a vašeho zapojení do úklidu a obnovy zeleně, které jste zaslali, jsou zveřejněny v galerii:                   

Petr Admin

Petr Admin