Organizace vzdělávání – rozvrh vyučovacích hodin a přestávek v ZŠ

 

6.15      škola otevřena pro ŠD a dojíždějící žáky

6.40      otevřena škola (pro žáky 0. hodiny) 20 minut před zahájením

 

6.55      vstup žáků do tříd             6.55 - 7.00  dozor vyučující 0. hodiny

 

0. hodina         7.00 – 7.45

 

7.35 škola otevřena (pro žáky 1. hodiny) 20 minut před zahájením,

                                                      konec ranní ŠD – příchod do šaten, dozor vychovatelka ŠD

 

7.45 – 7.55       přestávka         7.45 vstup žáků 1. hodiny do tříd - dozor dle rozvrhu

                                                      7.55 uzavření šaten a vchodu školy (dozor)

 

1. hodina         7.55 – 8.40

 

8.40 - 8.50        přestávka                     10 minut

 

2. hodina         8.50 – 9.35

           

9.35 – 9.55       velká přestávka            20 minut

 

3. hodina         9.55 – 10.40

 

10.40 – 10.50    přestávka                     10 minut

 

4. hodina         10.50 – 11.35             OBĚD – přednostně dojíždějící a žáci s odpolední výukou

 

11.35 – 11.45    přestávka                     10 minut             shromáždění a odchod ŠD na oběd

                                                                                                dozor ve ŠJ zajistí odchod dalších

                                                                                                žáků po obědě do ŠD

5. hodina         11.45 – 12.30             OBĚD

 

12.30 – 12.40    přestávka                     10 minut

 

6. hodina          12.40 – 13.25             OBĚD, přestávka mezi dopol. a odpol. vyučováním,

                                                                            dozor v prostoru šaten dle rozpisu

 

13.25 – 13.35    přestávka                     10 minut

 

7. hodina         13.35 – 14.20             (přestávka mezi dopol. a odpol. vyučováním)

 

14.20 – 14.30    přestávka                     10 minut

 

8. hodina         14.30 – 15.15

 

15.15 – 15.25    přestávka                     10 minut             uzamykání hlavního vchodu  15.15

 

9. hodina          15.25 – 16.10                                             konec ŠD v 15.30

                                                                                        

                          

Petr Admin