Technický kroužek

Z důvodu dlouhodobé nemoci pana Langa bohužel nebude technický kroužek v druhém pololetí fungovat.
 

Petr Admin

NABÍDKA KROUŽKŮ A KLUBŮ 2019/2020

 

Název kroužku, klubu

Den, hodina

Pro třídu

Vedoucí kroužku

Sportovní I.

St  12.40 - 13.25

   3. - 4.

  R. Tománková

Sportovní II.

St  13.30 – 14.15

   4. – 5.

  R. Tománková

Sportovní III.

Út 13.45 – 14.30

   6. – 7.

  R. Fatrdlová

Angličtina hrou

od 2. pololetí

   1.

  P. Tomková

Angličtina hravě

Út  7.10 - 7.45

   2.

  P. Tomková

Kytara I.

Út 12.45 - 13.30

   4. – 5.

  J. Kružíková

Kytara II.

Čt 13.30 - 14.15

   4. – 5.

  J. Kružíková

Technický kroužek

Pá 12.45 - 14.30

   6. - 9.

  A. Lang

Přírodovědný kroužek 

St od 13.00, jinak

dle domluvy

   6., 9.

  J. Zeťková

Seminář Čj

St  7.00 – 7.45

   9.

  J. Děchtěrenková

Seminář M 

Čt  7.00 - 7.45

   9.

  J. Schwedlerová

Klub badatelský

Po 16.00 – 17.00

   5. – 6.

  J. Schwedler

Klub komunikace v Aj I.

Čt  7.00 – 7.45

   6.

  V. Honsová

Klub komunikace v Aj II.

Čt  12.40 – 13.25

   8. – 9.

  R. Tománková

Náboženství

Po 11.45 - 12.30

   1. - 2.

  P. Lojdová

Náboženství

Po 12.40 - 13.25

   3. - 4.

  P. Lojdová

Náboženství pro 5.-9. třídu

z důvodu nízkého počtu

přihlášených  

 nebude probíhat

 

Poplatek za kroužek je 200,- Kč na jedno pololetí – týká se kytary, angličtiny (kopírování materiálů) a technického kroužku. V technickém kroužku může být podle typu činnosti a výrobku vybírán ještě také příspěvek na materiál.

Kluby, semináře, sportovní a přírodovědný kroužek jsou hrazeny z různých projektů, tudíž bezplatné, stejně tak náboženství.

Přihláška do kroužku je závazná, nepřítomnost je potřeba omluvit (písemně do ŽK, telefonicky).

Angličtina hrou pro 1. třídu zahájí činnost až od druhého pololetí.

Ve školní družině ještě fungují dva čtenářské kluby.

Nepravidelně budou během roku pořádány tematicky zaměřené rukodělné dílničky (M. Honsová, J. Uhrová a další vyučující).

 

Petr Admin