O škole

 

Základní informace

Název subjektu:  Základní škola a mateřská škola Kněžice
Právní forma:  Příspěvková organizace
Adresa ředitelství:  Kněžice 215, 675 29 Kněžice, okres Jihlava
IČO: 70264732
IZO ředitelství, redizo: 102 655 677
Identifikátor zařízení:  600 122 204
Číslo běžného účtu:  1524756399/0800
Telefon: 568 885 529
E-mail: info@zsknezice.cz
Datová schránka: uusqtz7
Zřizovatel:  Obec Kněžice, 675 29 Kněžice 1
Ředitel školy: Mgr. Jana Kružíková
 
 

ZŠ a MŠ Kněžice informuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro ni bude ode dne 25. května 2018 vykonávat paní

Ing. Marcela Syrová, kontakt: marcela.syrova@sms-sluzby.cz; +420 731 679 333

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Petr Admin

Ikona Informace o zpracovávání osobních údajů
Ikona Sazebník úhrad za poskytování informací

Petr Admin